PAGAMENTS SORTIDES

SORTIDES, ACTIVITATS EXTRES, TEATRES... CURS 2016-2017


EDUCACIÓ INFANTIL

-Sortides.......( 27,26,22'5 euros) = 75'5 euros

-Teatres...................10'5 euros x3= 31'5 euros

-Sant Simó.........................................1 euro

-Tastet................................................1 euros

-Taller de Nadal.......................... ......4 euros

-Regal Tió..........................................5 euros

-Carnaval...........................................2'5 euro

-Mona................................................1 euro

-Teatre d´anglès................................6'5 euros

-Material pràxies................................3 euros

-Activitat dia de l´EXPO.....................3'5 euros

TOTAL APROXIMAT....134'5 EUROS

Surt a 45 euros aprox per trimestre !!!!

CICLE INICIAL

-Sortides...... ..25 eurosx 3= 75 euros

-Teatres..........6'5 euros x 2= 13 euros

-Sant Simó..............................1 euros

-Taller Nadal.. ........................9 euros

-Carnaval............................... 2'5euros

-Activitat dia de l´EXPO..........3'5 euros

TOTAL APROXIMAT.............104 euros

Surt a 35 euros aprox per trimestre !!!!

CICLE MITJÀ

-Sortides... .........(23+22+22) euros= 67 euros

-Teatre anglès......................................6 euros

-Sortida al Liceu.................................16 euros

-Activitat dia de l´EXPO.......................3'5 euros

-Activitat Sorrall.....................3'5x3= 10'5 euros

TOTAL APROXIMAT.... 103 EUROS

Surt a 35 euros aprox per trimestre !!!!

CICLE SUPERIOR

-Sortides... ...................23 +17'5+18= 58'5 euros

-Teatre anglès......................................6 euros

-Activitat dia de l´EXPO.......................3'5 euros

-Activitat Sorrall.....................3'5x3= 10'5 euros

TOTAL APROXIMAT.... 78'5 EUROS

Surt a 27 euros aprox per trimestre !!!!

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA