Organització

ORGANIGRAMA DEL PERSONAL DEL CENTRE

SOL-IXENT PATRIMONI EDUCATIU S.L.

EQUIP DIRECTIU
· Direcció: Gemma Ruiz i Pons
· Sots Directora: Elisabet Sancho
· Representant titularitat: Agustí Sancho
· Cap d'Estudis Primària: Antònia Duran
· Cap d'Estudis ESO: Montse Sancho
· Representant S.L.: Montserrat Cucurell

QUADRE DOCENT

EDUCACIÓ INFANTIL
Llar d'Infants - Pilar Esteban
1r Educació infantil - Sandra Salcedo, Ilona Ximénes
2n Educació infantil - Rosa Mª Andiñach
3r Educació infantil - Esther Rodríguez
* Especialistes - Sandra Salcedo, Georgina Riera

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1r - Judith Pascual
2n - Roser Sancho
3r - Sílvia Garcia / Gemma Ruiz
4t - Nina Mora, Rufi Galera
5è - Sergi Puig, Teresa Fernández
6è - Carme Montañès

· Activitats complementàries: Jordi Barrufet i Antònia Duran

Especialistes:
· Anglès: Mònica Vàzquez
· Educació Física: Roser Cuquet
· Música: Elisabet Sancho i Gemma Sala
· Reforç: Gemma Sala
· Vetllador: Amanda Riera
· Psicomotricitat: Georgina Riera

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Tutoria:
· 1r ESO: Elisabet Sancho
· 2n ESO: Mònica Vázquez, Sònia Martínez
· 3r ESO: Annabel Merino
· 4t ESO: Ana Martinez

Altre professorat ESO:
· Matemàtiques: Sònia Martínez, Annabel Merino, Marta Sancho
· Ciències Experimentals: Annabel Merino, Marta Sancho
· Ciències socials: Ana Mª Martínez
· Llengua Catalana: Elisabet Sancho
· Llengua Castellana: Txus Garcia
· Tecnologia: Rubén López, Ana Mª Martínez, Sònia Martínez, Annabel Merino, Marta Sancho
· Música: Elisabet Sancho
· Anglès: Mònica Vazquez
· Educació visual i Plàstica: Ruben Lopez
· Educació física: Roser Cuquet
· Activitats complementàries: Jordi Barrufet, Antònia Duran
· Departament psicopedagògic: Anna Brun

*ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:
· Premonitors esportius: Pol Camara i Carlos Peral
· Esports-coordinador: Jordi Barrufet
· Entrenadors: Jordi Barrufet, Jordi López, Joan Buscà
· Iniciació a la música i a la dansa: Gemma Sala
· Tallers de: pintura, manualitats, cuina i esport: Amanda Riera
· Permanències: Pilar Esteban
· Reforç de matemàtiques ESO: Sònia Martínez
· Speaking English ESO: Mònica Vàzquez

*ADMINISTRACIÓ i SERVEIS:
· Secretaria: Margarita Lòpez, Dianela Murcia
· Administradora: Mercè Sancho
· Menjador: Loli Mellinas (cuinera), Ana Palomo (ajudant)
· Monitors menjador: Amanda Riera