Organització

ORGANIGRAMA DEL PERSONAL DEL CENTRE

TITULARITAT: SOL-IXENT PATRIMONI EDUCATIU S.L.

  EQUIP DIRECTIU
  Direcció: Gemma Ruiz i Pons
  Sots Directora: Elisabet Sancho
  Representant titularitat: Agustí Sancho
  Cap d'Estudis Primària: Antònia Duran
  Cap d'Estudis ESO: Elisabet Sancho
  Representant S.L.: Montserrat Cucurell

  QUADRE DOCENT

  EDUCACIÓ INFANTIL
  Llar d'Infants - Pilar Esteban
  1r Educació infantil - Sandra Salcedo, Ilona Ximénes
  2n Educació infantil - Rosa Mª Andiñach
  3r Educació infantil - Esther Rodríguez
  Especialistes - Sandra Salcedo, Meritxell Batllori, Georgina Riera

  EDUCACIÓ PRIMÀRIA
  1r - Judith Pascual
  2n - Roser Sancho
  3r - Sílvia Garcia / Gemma Ruiz
  4t - Marta Mateu, Rufi Galera
  5è - Teresa Fernández
  6è - Carme Montañès

  Activitats complementàries: Jordi Barrufet i Antònia Duran

  Especialistes:
  Anglès: Alda Mottley
  Educació Física: Roser Cuquet
  Música: Elisabet Sancho i Gemma Sala
  Reforç: Gema Sala
  Vetllador: Amanda Riera
  Psicomotricitat: Meritxell Batllori, Georgina Riera

  EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
  1r ESO: Elisabet Sancho
  2on ESO: Mònica Vázquez, Sònia Martínez
  3er ESO: Anabel Merino 
  4t ESO: Ana Mª Martínez 

  Altre professorat ESO
  Mates i experimentals 1r cicle: Marta Sancho
  Ciències socials 1r ESO: Ana Mª Martínez
  Música: Elisabet Sancho
  Anglès: Mònica Vazquez
  Educació visual i Plàstica: Ruben Lopez
  Civilització francesa: Antònia Duran
  Educació física: Roser Cuquet
  Activitats complementàries: Jordi Barrufet, Marta Sancho, Antònia Duran
  Departament psicopedagògic: Anna Brun

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:
Iniciació a la música i a la dansa: Gemma Sala
Premonitors esportius: Pol Camara, Carles Peral
Esports-coordinador: Jordi Barrufet
Entrenadors: Jordi Barrufet, Jordi López, Joan Buscà
Tallers de: pintura, manualitats, cuina i esport: Amanda Riera
Permanències: Pilar Esteban

ADMINISTRACIÓ i SERVEIS
Secretaria- Responsable: Margarita Lòpez, Dianela Murcia
Administradora: Mercè Sancho
Menjador: Responsable: Loli Mellinas (cuinera), Ana Palomo (ajudant)
Monitors menjador: Amanda Riera, Meritxell Batllori