Organització

ORGANIGRAMA DEL PERSONAL DEL CENTRE

SOL-IXENT PATRIMONI EDUCATIU S.L.

EQUIP DIRECTIU
· Direcció: Gemma Ruiz i Pons
· Sots Directora: Antònia Duran
· Representant titularitat: Agustí Sancho
· Cap d'Estudis Primària: Esther Rodríguez
· Cap d'Estudis ESO: Elisabet Sancho
· Representant S.L.: Montserrat Cucurell

QUADRE DOCENT

EDUCACIÓ INFANTIL
Llar d'Infants - Pilar Esteban
1r Educació infantil - Georgina Riera
2n Educació infantil - Ilona Ximénes
3r Educació infantil - Rosa Mª Andiñach
* Especialistes - Esther Rodríguez, Sandra Salcedo, Gemma Sala
* Vetlladora: Amanda Riera

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1r - Judith Pascual
2n - Roser Sancho
3r - Sílvia Garcia
4t - Nina Mora
5è - Sergi Puig
6è - Carme Montañès

· Activitats complementàries: Jordi Barrufet i Antònia Duran

Especialistes primària:
· Educació Fïsica: Roser Cuquet
· Música: Gemma Sala i Elisabet Sancho
· Anglès: Nina Mora i Sergi Puig
· Desdoblaments: Rufi Galera, Teresa Fernández, Gemma Ruiz, Antònia Duran
· Vetlladora: Amanda Riera

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Tutoria:
· 1r ESO: Sònia Martínez
· 2n ESO: Elisabet Sancho
· 3r ESO: Ana Martínez
· 4t ESO: Anabel Merino

Altre professorat ESO:
· Matemàtiques: Sònia Martínez, Annabel Merino, Marta Sancho
· Ciències Experimentals: Annabel Merino, Marta Sancho
· Ciències socials: Ana Mª Martínez
· Llengua Catalana: Elisabet Sancho
· Llengua Castellana: Txus Garcia
· Tecnologia: Rubén López, Ana Mª Martínez, Sònia Martínez, Annabel Merino, Marta Sancho
· Música: Elisabet Sancho
· Anglès: Mònica Vazquez
· Educació visual i Plàstica: Ruben Lopez
· Educació física: Roser Cuquet
· Activitats complementàries: Jordi Barrufet, Antònia Duran
· Departament psicopedagògic: Anna Brun

*ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:
· Iniciació a la música: Sandra Salcedo
· Anglès: Infantil: Sandra Salvedo
· Anglès: Primària: Nina Mora (CI i CM) i Sergi Puig (CS).
· Anglès: Secundària: Mònica Vázquez
· Reforç de matemàtiques ESO: Sònia Martínez
· Premonitors esportius: Pol Camara i Carlos Peral
· Esports-coordinador: Jordi Barrufet
· Entrenadors: Jordi Barrufet, Jordi López, Joan Buscà
· Permanències: Pilar Esteban

*ADMINISTRACIÓ i SERVEIS:
· Secretaria: Dianela Murcia i Margarita Lòpez
· Administradora: Mercè Sancho
· Menjador: Loli Mellinas (cuinera), Ana Palomo (ajudant)
· Monitors menjador: Amanda Riera, Sandra Salcedo